RAKI MENÜSÜ / RAKI LIST

Beylerbeyi Göbek Rakısı

Beylerbeyi Rakı 

Kulüp Rakısı 

Alâ Rakı 

Altınbaş 

Sarı Zeybek 

Saki Rakı Siyah Üzüm Rakısı 

Saki Rakı Premium

Yeni Rakı 

Yeni Seri 

Yeni Rakı Ustaların Karışımı 

Anadolu Boğma Rakı 

Anadolu Rakı Sıfır Seri 

Anadolu Rakı 

Efe Klasik 

Kara Efe 

Efe Tek İmbik Rakısı 

Efe Yaş Üzüm Rakısı 

Efe Organik 

Efe Gold 

Efe Geleneksel 

Efe Göbek Rakısı 

Efe Rakı 5 Yıllık 

Tekirdağ No:10 

Tekirdağ Kavrulmuş Anason 

Tekirdağ 

Tekirdağ Altın Seri 

Tekirdağ Trakya Serisi 

Saki Rakı Altın Seri 

Saki Rakı 3 Distile 

Saki Rakı 5 Distile 

Ata Rakı 

Destan Rakı 

Sohbet Rakı

Çilingir Rakı 

Çilingir Xtra 

Çilingir Xtra Yaş Üzüm 

Yekta Rakı 

Tayfa Rakı 

Boğaziçi Rakı 

Boğaziçi Yaş Üzüm Rakısı 

Burgaz Göbek Rakısı 

Burgaz Rakı 

Burgaz Yaş Üzüm 

İzmir Rakısı 

İzmir Yaş Üzüm Rakısı 

İzmir Göbek Rakısı 

Topkapı Rakı 

Topkapı Yaş Üzüm 

Topkapı Mir Rakı 

Birader Rakı 

Birader Yaş Üzüm

Abbas Rakı 

Abbas Yaş Üzüm

Beyoğlu Rakı 

Beyoğlu Yaş Üzüm

Baba Rakı 

Eko Rakı